Эки жаштын сезими ата-энесинин чечими алдында алсыз

Автор Расул, January 28, 2013

Жашоо бул күрөш деп бекеринен айтылбаса керек. Бул дүйнөгө келгенден баштап күрөшүп баштайбыз. Кас-кас басып калганда жерден туруп, өз алдынча басканга күрөшсөк, улам чоңойгон сайын (…)

Читать далее »